10 okt 2016                   

Echtgenote: Bauck Tjallinghd. van Wijckel #10734 Ook bekend als: Bauckje van Wijckel 1
Vader: Tjallingh van Wijckel #11292 Moeder: Catharina Coenes #11293 Notities
Echtgenoot: Johan Doeckes van Aysma #10732 Ook bekend als: Joan van Aysma Kerk. ondertrouw: 31 Okt 1607 in Leeuwarden 2 Getrouwd: 2 Dec 1607 in Leeuwarden 3
Vader: Doecke Scheltes van Aysma #10710 (Grietman Ferwerderadeel) Moeder: Tjets Auckesd. van Tjessema #10717 Notities
V Kind 1: Sijthje van Aysma #10751 Ook bekend als: Syttie 2 Religie: Hervormd 2 Echtgenoot: Johan Wilhelm Sohn #10752 Ook bekend als: Sohnius 2 Kerk. ondertrouw: 3 Mrt 1639 in Leeuwarden 2 Notities
Bronnen: (1) Stamboek van den Frieschen Adel, Stamboek van den Frieschen Adel, Stamboek van den Frieschen Adel Hoofdstuk: Wijckel. (2) Internet: www.tresoar.nl. (3) De Haan Hettema en Van Halmael, Stamboek van den Frieschen Adel, 244. 'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex