10 okt 2016                   

Echtgenoot: Gatze van Jeltinga #10733 overleed in de ouderdom van: 54
Geboren: 6 Jan 1563 1 Beroep: Grietenij-ontvanger Overleden: 11 Mrt 1617 1 Begraven: in Kollumerland, Kollum 2 Vader: Moeder: Notities
Echtgenote: Jeltje Doeckesdr. van Aysma 3 #10731
Vader: Doecke Scheltes van Aysma #10710 (Grietman Ferwerderadeel) Moeder: Tjets Auckesd. van Tjessema #10717 Notities
M Kind 1: Fecke Gatzes van Jeltinga #10817 overleed in de ouderdom van: 36 Ook bekend als: Fecco / Feico van Jeltinga Geboren: ABT 1600 4 Overleden: 8 Jul 1636 5 Begraven: in Achtkarspelen, Buitenpost 5 Beroep: Lid Admiraliteit Dokkum Echtgenote: Tiemck Pijckesd. van Wijckel #10910 ovl. 28 Sep 1635 Ook bekend als: Tjemck van Wyckel 6 Notities
Bronnen: (1) Stamboek van den Frieschen Adel, Stamboek van den Frieschen Adel, Stamboek van den Frieschen Adel Hoofdstuk: Jeltinga. (2) Grafschriften Frysk Argyf: Kollum. (3) De Haan Hettema en Van Halmael, Stamboek van den Frieschen Adel, 244. (4) Aanname, nog niet 100% zeker, 1. (5) Grafschriften tussen Vlie en Lauwers Deel I, 1950 Achtkarspelen, 35. (6) Stamboek van den Frieschen Adel, Stamboek van den Frieschen Adel, Stamboek van den Frieschen Adel Hoofdstuk: Wijckel. 'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex