10 okt 2016                   

Echtgenoot: Goslick van Hiddema #10720 overleed in de ouderdom van: 72
Geboren: ___ 1521 1 Overleden: 16 Apr 1593 1 Begraven: in Menaldumadeel, Wier 2 Beroep: Afgevaardigde Vader: Harmen Piersz. van Sytzama #12937 Moeder: Tjets Goslicksdr. Hiddema #12938 Andere partner 2 Notities
Echtgenote: Jel van Lauta van Aysma 1 #10716
Geboren: Overleden: 19 Nov 1562 1 Vader: Schelte Hesselz. van Aysma #10637 Moeder: Tjets van Aesgema #10638
Bronnen: (1) De Haan Hettema en Van Halmael, Stamboek van den Frieschen Adel, 243. (2) Grafschriften tussen Vlie en Lauwers Deel IV, 1959 Menaldumadeel, 141. 'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex