10 okt 2016                   

Echtgenoot: Johan Sijdses van Bonga #10719
Vader: Moeder: Notities
Echtgenote: Sijts Riencksd. van Aylva 1 #10718
Vader: Rienck Sjoerds van Aylva #11244 Moeder: Hil Sijds. van Roorda #11253 Andere partner 2
Bronnen: (1) De Haan Hettema en Van Halmael, Stamboek van den Frieschen Adel, 243. 'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex