10 okt 2016                   

Echtgenote: Sijts Riencksd. van Aylva #10718
Vader: Rienck Sjoerds van Aylva #11244 Moeder: Hil Sijds. van Roorda #11253 Andere partner 1
Echtgenoot: Doecke Scheltes van Aysma 1 #10710 Ook bekend als: Duco van Aysma
Geboren: ABT 1530 2 Begraven: in Leeuwarden 3 Beroep: Grietman Ferwerderadeel 4 Vader: Schelte Hesselz. van Aysma #10637 Moeder: Tjets van Aesgema #10638 Andere partner 1 Notities
Bronnen: (1) De Haan Hettema en Van Halmael, Stamboek van den Frieschen Adel, 243. (2) Aanname, nog niet 100% zeker. (3) Adelijk en Aanzienlijk wapenboek v/d 7 provincien Door: Abraham Ferwerda, 1760 Hoofdstuk: Lauta van Aysma, 88. (4) De Vrije Fries, deel 81 (2001), 41. 'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex