10 okt 2016                   

Echtgenote: Tjets Auckesd. van Tjessema #10717 Ook bekend als: Tiets Tiessema
Vader: N.N. Tjessema #12948 Moeder: N.N. Auckinga #12949
Echtgenoot: Doecke Scheltes van Aysma 1 #10710 Ook bekend als: Duco van Aysma
Geboren: ABT 1530 2 Begraven: in Leeuwarden 3 Beroep: Grietman Ferwerderadeel 4 Vader: Schelte Hesselz. van Aysma #10637 Moeder: Tjets van Aesgema #10638 Andere partner 2 Notities
M Kind 1: Aucke van Aysma #10729 Ook bekend als: Auco Aysma 4 Overleden: ___ 1625 4 Beroep: Secretaris 4 Notities
M Kind 2: Focke van Aysma #10730
V Kind 3: Jeltje Doeckesdr. van Aysma #10731 Echtgenoot: Gatze van Jeltinga #10733 geb. 6 Jan 1563 ovl. 11 Mrt 1617 Notities
M Kind 4: Schelto van Aysma #10818
M Kind 5: Duco van Aysma #10819
M Kind 6: Johan Doeckes van Aysma #10732 Ook bekend als: Joan van Aysma Echtgenote: Bauck Tjallinghd. van Wijckel #10734 Ook bekend als: Bauckje van Wijckel 5 Kerk. ondertrouw: 31 Okt 1607 in Leeuwarden 6 Getrouwd: 2 Dec 1607 in Leeuwarden 7 Notities
Bronnen: (1) De Haan Hettema en Van Halmael, Stamboek van den Frieschen Adel, 243. (2) Aanname, nog niet 100% zeker. (3) Adelijk en Aanzienlijk wapenboek v/d 7 provincien Door: Abraham Ferwerda, 1760 Hoofdstuk: Lauta van Aysma, 88. (4) De Vrije Fries, deel 81 (2001), 41. (5) Stamboek van den Frieschen Adel, Stamboek van den Frieschen Adel, Stamboek van den Frieschen Adel Hoofdstuk: Wijckel. (6) Internet: www.tresoar.nl. (7) De Haan Hettema en Van Halmael, Stamboek van den Frieschen Adel, 244. 'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex