10 okt 2016                   

Echtgenoot: Hessel Aysma #10696
Beroep: Edelman Vader: Moeder: Notities
Echtgenote: Tieth Herema 1 #10695 Ook bekend als: Tied van Heerma
Vader: Moeder: Andere partner 2 Notities
? Kind 1: N. van Aysma #10810 Notities
? Kind 2: N. van Aysma #10811 Notities
Bronnen: (1) De Haan Hettema en Van Halmael, Stamboek van den Frieschen Adel, 243. 'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex