10 okt 2016                   

Echtgenote: Tieth Herema #10695 Ook bekend als: Tied van Heerma
Vader: Moeder: Andere partner 1 Notities
Echtgenoot: Gerben Lauta #10694 Getrouwd: ___ 1445 1
Overleden: ___ 1450 1 Vader: Schelte Lauta #10697 Moeder: Tieth Bolesma #10698
M Kind 1: Hessel Lauta van Aysma #10691 Echtgenote: Saep Boelema #10693 Echtgenote: Tjal Doeckesdr. Fons #10692 Notities
M Kind 2: Gerben Lauta #10701
V Kind 3: Tieth Lauta #10702
Bronnen: (1) De Haan Hettema en Van Halmael, Stamboek van den Frieschen Adel, 243. 'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex