10 okt 2016                   

Echtgenote: Saep Boelema #10693
Vader: Moeder:
Echtgenoot: Hessel Lauta van Aysma 1 #10691
Vader: Gerben Lauta #10694 Moeder: Tieth Herema #10695 Andere partner 2 Notities
Bronnen: (1) De Haan Hettema en Van Halmael, Stamboek van den Frieschen Adel, 243. 'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex