10 okt 2016                   

Echtgenote: Tjal Doeckesdr. Fons #10692
Vader: Doeke Fons #10812 (Grietman Baarderadeel) Moeder: N.N. #10636
Echtgenoot: Hessel Lauta van Aysma 1 #10691
Vader: Gerben Lauta #10694 Moeder: Tieth Herema #10695 Andere partner 1 Notities
M Kind 1: Gerben Hesselsz. van Aysma #10703 Ook bekend als: Gerbrandus van Aysma 2 Beroep: Abt/prior te Anjum en Achlum 2 Overleden: ___ 1550 2 Notities
V Kind 2: Tieth van Aysma #10704
M Kind 3: Doecke van Aysma #10705 Ook bekend als: Duco van Aysma Notities
V Kind 4: Lolck van Aysma #10706
M Kind 5: Hothje van Aysma #10689 Ook bekend als: Hotse van Aysma Geboren: ABT 1490 3 Echtgenote: N. Hayntsma #10690 Echtgenote: N.N. #10590 Notities 4
M Kind 6: Schelte Hesselz. van Aysma #10637 Ook bekend als: Schelte van Lauta Geboren: ABT 1500 1,3 Begraven: in Menaldumadeel, Wier 5 Echtgenote: Tjets van Aesgema #10638 Ook bekend als: Tiets Esgema Notities
M Kind 7: Lieuwe Hessels Lauta van Aysma #10707 Echtgenote: Margriet van Arentsma #10895 Echtgenote: Margrieth Willems Truchses von Waldburg #10721 Ook bekend als: Margriet van Arentsma Notities
Bronnen: (1) De Haan Hettema en Van Halmael, Stamboek van den Frieschen Adel, 243. (2) Onno Hellinga, Sybout Aysma, Geus, untfanger en politikus (It Beaken, 1997) (3) Aanname, nog niet 100% zeker. (4) Van der Aa: op internet http://home.planet.nl/~palst004/vanderAA/Menaldumadeel.html#Aysma. (5) De Haan Hettema en Van Halmael, Stamboek van den Frieschen Adel. 'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex