10 okt 2016                   

Echtgenote: N. Hayntsma #10690
Vader: Moeder:
Echtgenoot: Hothje van Aysma 1 #10689 Ook bekend als: Hotse van Aysma
Geboren: ABT 1490 2 Vader: Hessel Lauta van Aysma #10691 Moeder: Tjal Doeckesdr. Fons #10692 Andere partner 2 Notities 3
M Kind 1: Hessel Hotthiesz. van Aysma #10629 overleed in de ouderdom van: 46 Ook bekend als: Hessel van Dijxsterhuizen Geboren: ONG 1520 Beroep: gedeputeerde 4 Overleden: ___ 1566 4 Echtgenote: Wybrich van Buma #10630 ovl. BEF 1587 Ook bekend als: Wybrich Buwema 5 Notities
M Kind 2: Sierck Hotzes Aysma #10954 Geboren: Beroep: Makelaar in Leeuwarden 4 Overleden: ___ 1582 4 Echtgenote: Mary Lambertsdr. #10955 Getrouwd: Notities
Bronnen: (1) De Haan Hettema en Van Halmael, Stamboek van den Frieschen Adel, 244. (2) Aanname, nog niet 100% zeker. (3) Van der Aa: op internet http://home.planet.nl/~palst004/vanderAA/Menaldumadeel.html#Aysma. (4) Onno Hellinga, Sybout Aysma, Geus, untfanger en politikus (It Beaken, 1997) (5) De Vrije Fries, deel 81 (2001), 13. 'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex