10 okt 2016                   

Echtgenoot: Georg Sigismund de Zedlitz #10688 Ook bekend als: Jan Jarich Sigmont Zedliz 1
Beroep: kapitein Vader: Moeder: Notities
Echtgenote: Lolck Scheltes van Aysma 2 #10676 overleed in de ouderdom van: 70 Ook bekend als: Lolcke Aisma 3 Getrouwd: 11 Dec 1653 in Wonseradeel, Schettens 1
Geboren: 24 Aug 1617 2 Overleden: BEF 1688 Vader: Schelte Hothjes van Aysma #10580 (kolonel) Moeder: Tjemck Sijbrensdr. van Osinga #10566 Notities
Bronnen: (1) Internet: www.tresoar.nl. (2) De Haan Hettema en Van Halmael, Stamboek van den Frieschen Adel, 244. (3) Internet: www.tresoar.nl. 'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex