10 okt 2016                   

Echtgenoot: Epe van Aesgema #10687 Ook bekend als: Epo Esgema
Geboren: ___ 1623 1 Beroep: Lt. Coll. / Kapitein 2 Vader: Claes Epes van Aesgema #10758 Moeder: Lolck van Aysma #10753 Notities
Echtgenote: Ath van Aysma 3 #10679 Ook bekend als: Atke van Aysma 4 Getrouwd: Jan 1655 in Wonseradeel, Schettens/Longerhouw 2
Geboren: 3 Jan 1623 3 Vader: Schelte Hothjes van Aysma #10580 (kolonel) Moeder: Tjemck Sijbrensdr. van Osinga #10566 Notities
Bronnen: (1) Gen. 512. (2) Internet: www.tresoar.nl. (3) De Haan Hettema en Van Halmael, Stamboek van den Frieschen Adel, 244. (4) Internet: www.tresoar.nl. 'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex