10 okt 2016                   

Echtgenoot: Adrianus Spruyt #10686
Vader: Moeder: Notities
Echtgenote: Anna Gratiana van Aysma 1 #10680 Ook bekend als: Ancke van Aysma Getrouwd: 18 Mei 1657 in Wonseradeel, Schettens/Longerhouw 2
Geboren: 26 Sep 1624 1 Vader: Schelte Hothjes van Aysma #10580 (kolonel) Moeder: Tjemck Sijbrensdr. van Osinga #10566
V Kind 1: Anna Ida Spruyt #10765 overleed in de ouderdom van: 63 Geboren: ___ 1658 3 Overleden: Nov 1721 3 Echtgenoot: Schelte Hotzes van Aysma #10761 ovl. BEF 1708 Getrouwd: 1 Jan 1677 in Wonseradeel, Schettens 4,2 Notities
Bronnen: (1) De Haan Hettema en Van Halmael, Stamboek van den Frieschen Adel, 244. (2) Internet: www.tresoar.nl. (3) De Haan Hettema en Van Halmael, Stamboek van den Frieschen Adel, 245. (4) DTB boeken Schettens, 1. 'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex