10 okt 2016                   

Echtgenote: Lolck Johansd. van Aysma #10673
Geboren: ABT 1580 1 Begraven: 27 Feb 1645 in Leeuwarden 2 (zie info 1) Vader: Johan Lieuwes van Aysma #10722 Moeder: Joostje Alberts van Arentsma #10723
Echtgenoot: Hotze Hessels van Aysma 3 #10628 overleed in de ouderdom van: 53 Ook bekend als: Hotthye van Aysma 4 Kerk. ondertrouw: 24 Okt 1595 in Leeuwarden 5
Geboren: ABT 1550 3 Overleden: 7 Feb 1603 3 Religie: Hervormd 5 Vader: Hessel Hotthiesz. van Aysma #10629 (gedeputeerde) Moeder: Wybrich van Buma #10630 Andere partner 1 Notities
V Kind 1: Lolck Hotzes van Aysma #10741 Overleden: 4 Feb 1646 in Leeuwarden 2 (zie info 2) Begraven: 16 Feb 1646 in Leeuwarden 2 (zie info 3) Echtgenoot: Gajus Auckes Nauta #10748 geb. ___ 1580 ovl. 19 Okt 1645 Ook bekend als: Gauis Nauta 5 Kerk. ondertrouw: 10 Jun 1628 in Sneek 5 (zie info 4) Getrouwd: 26 Jun 1628 in Sneek 5 Notities
V Kind 2: Wijbrich Hothjesd. van Aysma #10742 Overleden: 30 Apr 1642 3 Echtgenoot: Pieter Jarichs van Knijff #10749 geb. 6 Nov 1601 ovl. 13 Nov 1632 Ook bekend als: Petrus Kerk. ondertrouw: 24 Nov 1627 in Leeuwarden 5 Getrouwd: 16 Dec 1627 in Leeuwarden 3,5
V Kind 3: Josina Hotzes van Aysma #10743 Ook bekend als: Joost van Aysma Overleden: 31 Aug 1647 in Leeuwarden 2 Begraven: 15 Sep 1647 in Barradeel, Sexbierum 2 Religie: Hervormd 5 Echtgenoot: Jacob Gerrits van Cronenburgh #10750 geb. ___ 1592 ovl. ___ 1643 Ook bekend als: Claes Adelen van Cronenburgh 6 Kerk. ondertrouw: 9 Mei 1629 in Leeuwarden 5 Notities
Bronnen: (1) Aanname, nog niet 100% zeker. (2) Genealogysk Jierboekje Editie 1965. (3) De Haan Hettema en Van Halmael, Stamboek van den Frieschen Adel, 244. (4) De Vrije Fries, deel 81 (2001), 41. (5) Internet: www.tresoar.nl. (6) Internet: www.genealogieonline.nl. Gebeurtenisinformatie Info (1) Begraven in de Galeyster Kerk te Leeuwarden. Info (2) 'Anno 1646 den 4en februarii op donderdachawont die klock omtrent een quatyer voor sewen uyr is Lolck van Aysma, huisvrouwe van den welgemelten Heere Nauta, binnen Leeuwarden in den Heere ontslaepen ende op den 16 binnen Leuwarden in den Jacobpyner kerck in't kooer needergheset ende naederhant tot Sneeck by haeren man Nauta begrawen'. Info (3) Begraven in de Jacobijner Kerk te Leeuwarden. Info (4) Proclamatie herv. gemeente Sneek. 'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex