10 okt 2016                   

Echtgenote: Margaretha barones van Gendt #10665 overleed in de ouderdom van: 85
Geboren: ___ 1656 1 Overleden: 15 Jan 1741 in Leeuwarden 1 Vader: Cornelis baron van Gendt #21958 Moeder: Judith van Merode #21959 Notities
Echtgenoot: Tiaert Ulbes van Aylva #10664 overleed in de ouderdom van: 60 Ook bekend als: Tjaert Ulbes van Aylva Getrouwd: ABT 1683 (zie info 1) Geboren: ___ 1645 in Baarderadeel, Hijlaard 2 Overleden: 31 Jan 1705 in Wonseradeel, Hichtum 1,2 Beroep: Grietman van Wonseradeel 1673-1701 Begraven: 14 Feb 1705 in Wonseradeel, Hichtum 1 Vader: Ulbe Hobbesz. van Aylva #11045 (Grietman van Baarderadeel 1640-1647) Moeder: Hylck Ayzoos. van Lijcklama #11042 Andere partner 1 Notities
M Kind 1: Cornelis Tjaards van Aylva #11046 overleed in de ouderdom van: 61 Geboren: ___ 1684 in Wonseradeel, Hichtum 1 (zie info 2) Overleden: 23 Nov 1745 in Wonseradeel, Hichtum 3 Beroep: grietman van Wonseradeel 1701-1745 Echtgenote: Juliana thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg #11047 geb. 1 Feb 1689 ovl. 29 Aug 1770 Getrouwd: 12 Apr 1711 in Wonseradeel, Hichtum 3,4 Notities
V Kind 2: Agatha Wilhelmina Tjaerdsd. van Aylva #12224 overleed in de ouderdom van: 71 Geboren: 21 Jan 1691 in Wonseradeel, Hichtum 5,6 Overleden: 16 Jan 1763 in Leeuwarden 5,6 Echtgenoot: Hans Willem Ernstes van Aylva #12223 ovl. 15 Feb 1722 Getrouwd: 18 Okt 1716 in Westdongeradeel, Ternaard 6 Notities
M Kind 3: Hobbe Esaias baron van Aylva #21960 overleed in de ouderdom van: 76 Geboren: 11 Nov 1696 in Wonseradeel, Hichtum Gedoopt: Overleden: 15 Dec 1772 in Limburg, Maastricht Beroep: Kolonel, generaal, Heer van Waardenburg en Neerijnen, gouverneur van Maastricht Notities
Bronnen: (1) Naamlijst van Grietmannen. (2) Internet: http://www.genealogieonline.nl/jellema-stamboom/I12062.php. (3) Genealogie Thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg. (4) Stamboek van den Frieschen Adel Hoofdstuk: Aylva. (5) Stamboek van den Frieschen Adel, Hoofdstuk Van Aylva. (6) Internet: www.simonwierstra.nl/cammingha.htm. Gebeurtenisinformatie Info (1) Ondertrouw 16-9-1683 Wonseradeel. Info (2) Wybrandastate 'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex