10 okt 2016                   

Echtgenoot: Tiaert Ulbes van Aylva #10664 overleed in de ouderdom van: 60 Ook bekend als: Tjaert Ulbes van Aylva Geboren: ___ 1645 in Baarderadeel, Hijlaard 1 Overleden: 31 Jan 1705 in Wonseradeel, Hichtum 2,1 Beroep: Grietman van Wonseradeel 1673-1701 Begraven: 14 Feb 1705 in Wonseradeel, Hichtum 2 Vader: Ulbe Hobbesz. van Aylva #11045 (Grietman van Baarderadeel 1640-1647) Moeder: Hylck Ayzoos. van Lijcklama #11042 Andere partner 2 Notities
Echtgenote: Frouck Hesselsd. Huijghis #10663 overleed in de ouderdom van: 23 Getrouwd: ABT 1663 3
Geboren: ___ 1645 1 Overleden: 17 Sep 1668 4 Vader: Hessel Leenderts van Huijghis #10661 Moeder: Frouck Pijckesdr. van Wijckel #10662 Notities
M Kind 1: Ulbe Hessel van Aylva #21964 Geboren: 13 Sep 1663 in Wonseradeel, Burgwerd Overleden: Beroep: Grietman Rauwerderhem Notities
Bronnen: (1) Internet: http://www.genealogieonline.nl/jellema-stamboom/I12062.php. (2) Naamlijst van Grietmannen. (3) Aanname, nog niet 100% zeker. (4) Het kerkgebouw der Ned.Herv.gem. te Witmarsum. 'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex