10 okt 2016                   

Echtgenoot: Rienck Sickes van Gratinga #10651
Vader: Moeder:
Echtgenote: Catharina Gabbesd. van Aesgema 1 #10641 overleed in de ouderdom van: 49
Geboren: 6 Nov 1542 Overleden: ABT 1592 Vader: Gabbe van Aesgema #10814 Moeder: Rinthje van Beijma #10815 Andere partner 2
M Kind 1: Rintsen van Gratema #23144 Geboren: 2 Gedoopt: Overleden:
Bronnen: (1) De Haan Hettema en Van Halmael, Stamboek van den Frieschen Adel, 243. (2) E-mail van Joke Koster dd 23-12-2011. 'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex