10 okt 2016                   

Echtgenoot: Idts Idts van Albada #10649 Ook bekend als: Edzard van Albada
Overleden: Sep 1637 1 Vader: Idts van Albada #10995 Moeder: Rieme Jongma #10996 Notities
Echtgenote: Tjetscke Hesselsdr. van Aysma #10645 Ook bekend als: Tiedsche van Aysma Getrouwd: in Sneek 1
Vader: Hessel Scheltes van Aysma #10639 (President Hof van Friesland) Moeder: Taeck Taeckesd. van Mockema #10640 Notities
Bronnen: (1) De Haan Hettema en Van Halmael, Stamboek van den Frieschen Adel, 244. 'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex