10 okt 2016                   

Echtgenoot: Leendert Franses Huijghis #10648 Ook bekend als: Lenard Huijghis
Overleden: ___ 1622 1 Beroep: Kapitein 2 Vader: Frans Huijghis #10653 Moeder: Geel van Bootsma #10654 Andere partner 1
Echtgenote: Frouck Hesselsdr. van Aysma 1 #10644
Overleden: ___ 1632 3 Begraven: in Wonseradeel, Hichtum 3 Vader: Hessel Scheltes van Aysma #10639 (President Hof van Friesland) Moeder: Taeck Taeckesd. van Mockema #10640 Notities
M Kind 1: Hessel Leenderts van Huijghis #10661 overleed in de ouderdom van: 37 Ook bekend als: Hessel Huigens Geboren: ___ 1616 4 Overleden: 23 Nov 1653 3 Begraven: in Wonseradeel, Hichtum 3 Echtgenote: Frouck Pijckesdr. van Wijckel #10662 geb. ___ 1617 ovl. 6 Mrt 1668 Notities
Bronnen: (1) De Haan Hettema en Van Halmael, Stamboek van den Frieschen Adel, 244. (2) De Haan Hettema en Van Halmael, Stamboek van den Frieschen Adel. (3) De Hervormde kerk te Hichtum (1 A4 dubbelgevouwen), 1. (4) De Hervormde kerk te Hichtum (1 A4 dubbelgevouwen) 'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex