10 okt 2016                   

Echtgenoot: Orck Poppes van Doijem #10646
Beroep: J.U.D. en advocaat Vader: Moeder: Notities
Echtgenote: Doedt Hesselsdr. van Aysma 1 #10642
Overleden: AFT 1603 2 Vader: Hessel Scheltes van Aysma #10639 (President Hof van Friesland) Moeder: Taeck Taeckesd. van Mockema #10640 Andere partner 2 Notities
V Kind 1: Taeck Orcksdr. van Doyem #22330 Geboren: Gedoopt: Overleden: AFT 1640 Begraven: in Wonseradeel, Kimswerd 3 Echtgenoot: Sybrant Doytzes van Bonga #22329 Getrouwd: 3
Bronnen: (1) De Haan Hettema en Van Halmael, Stamboek van den Frieschen Adel, 244. (2) Nederlands Patriciaat 27e jaargang, genealogie Van Scheltinga, 293. (3) Internet: http://www.simonwierstra.nl/BONGA.htm. 'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex