10 okt 2016                   

Echtgenote: Catharina Gabbesd. van Aesgema #10641 overleed in de ouderdom van: 49
Geboren: 6 Nov 1542 Overleden: ABT 1592 Vader: Gabbe van Aesgema #10814 Moeder: Rinthje van Beijma #10815 Andere partner 1
Echtgenoot: Hessel Scheltes van Aysma #10639 overleed in de ouderdom van: 65 Ook bekend als: Dr Hessel van Aysma 1 Getrouwd: ___ 1574
Geboren: ABT 1527 2 Overleden: 1 Aug 1592 3 Begraven: in Leeuwarden 4 Beroep: President Hof van Friesland Vader: Schelte Hesselz. van Aysma #10637 Moeder: Tjets van Aesgema #10638 Andere partner 1 Notities 5
M Kind 1: Taco Hessels van Aysma #10643 Ook bekend als: Taecke Hessels van Aysma 6 Overleden: 30 Mei 1626 in Wonseradeel, Hichtum 7,6 Begraven: in Wonseradeel, Hichtum Beroep: Dijkgraaf van Wonseradeel Notities 8
Bronnen: (1) S. ten Hoeve, Epema State en de kerk te IJsbrechtum. (2) Biografie Hessel van Aysma door O. Hellinga, 1. (3) Uit: lezing D. Hellinga voer Hessel Aysma 12 september 1991, 1. (4) Adelijk en Aanzienlijk wapenboek v/d 7 provincien Door: Abraham Ferwerda, 1760 Hoofdstuk: Lauta van Aysma, 88. (5) Van der Aa: op internet http://home.planet.nl/~palst004/vanderAA/Menaldumadeel.html#Aysma. (6) Internet: http://home.wanadoo.nl/mpaginae/BrvnSaeckma/brsnoten.htm. (7) De Haan Hettema en Van Halmael, Stamboek van den Frieschen Adel, 244. (8) Internet: http://www.mpaginae.myweb.nl/14aanJS/brpredik.htm#ay. 'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex