10 okt 2016                   

Echtgenote: Taeck Taeckesd. van Mockema #10640
Vader: Taecke van Mockema #10813 Moeder: Auck Tjallingsdr. van Jellinga #10728 Andere partner 1
Echtgenoot: Hessel Scheltes van Aysma #10639 overleed in de ouderdom van: 65 Ook bekend als: Dr Hessel van Aysma 1
Geboren: ABT 1527 2 Overleden: 1 Aug 1592 3 Begraven: in Leeuwarden 4 Beroep: President Hof van Friesland Vader: Schelte Hesselz. van Aysma #10637 Moeder: Tjets van Aesgema #10638 Andere partner 2 Notities 5
V Kind 1: Doedt Hesselsdr. van Aysma #10642 Overleden: AFT 1603 6 Echtgenoot: Orck Poppes van Doijem #10646 Echtgenoot: Dirck Lieuwes van Scheltinga #10647 geb. ___ 1560 ovl. 2 Mrt 1628 Ook bekend als: Theodorus van Scheltinga Getrouwd: ___ 1597 in Franeker 6 Notities
V Kind 2: Frouck Hesselsdr. van Aysma #10644 Overleden: ___ 1632 7 Begraven: in Wonseradeel, Hichtum 7 Echtgenoot: Leendert Franses Huijghis #10648 ovl. ___ 1622 Ook bekend als: Lenard Huijghis Notities
V Kind 3: Tjetscke Hesselsdr. van Aysma #10645 Ook bekend als: Tiedsche van Aysma Echtgenoot: Idts Idts van Albada #10649 ovl. Sep 1637 Ook bekend als: Edzard van Albada Getrouwd: in Sneek 8 Notities
Bronnen: (1) S. ten Hoeve, Epema State en de kerk te IJsbrechtum. (2) Biografie Hessel van Aysma door O. Hellinga, 1. (3) Uit: lezing D. Hellinga voer Hessel Aysma 12 september 1991, 1. (4) Adelijk en Aanzienlijk wapenboek v/d 7 provincien Door: Abraham Ferwerda, 1760 Hoofdstuk: Lauta van Aysma, 88. (5) Van der Aa: op internet http://home.planet.nl/~palst004/vanderAA/Menaldumadeel.html#Aysma. (6) Nederlands Patriciaat 27e jaargang, genealogie Van Scheltinga, 293. (7) De Hervormde kerk te Hichtum (1 A4 dubbelgevouwen), 1. (8) De Haan Hettema en Van Halmael, Stamboek van den Frieschen Adel, 244. 'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex