10 okt 2016                   

Echtgenote: Tjets van Aesgema #10638 Ook bekend als: Tiets Esgema
Vader: N.N. van Aesgema #10972 Moeder: N.N. Unia #10973
Echtgenoot: Schelte Hesselz. van Aysma #10637 Ook bekend als: Schelte van Lauta
Geboren: ABT 1500 1,2 Begraven: in Menaldumadeel, Wier 3 Vader: Hessel Lauta van Aysma #10691 Moeder: Tjal Doeckesdr. Fons #10692 Notities
M Kind 1: Hessel Scheltes van Aysma #10639 overleed in de ouderdom van: 65 Ook bekend als: Dr Hessel van Aysma 4 Geboren: ABT 1527 5 Overleden: 1 Aug 1592 6 Begraven: in Leeuwarden 7 Beroep: President Hof van Friesland Echtgenote: Taeck Taeckesd. van Mockema #10640 Echtgenote: Catharina Gabbesd. van Aesgema #10641 geb. 6 Nov 1542 ovl. ABT 1592 Getrouwd: ___ 1574 Notities 8
M Kind 2: Doecke Scheltes van Aysma #10710 Ook bekend als: Duco van Aysma Geboren: ABT 1530 9 Begraven: in Leeuwarden 7 Beroep: Grietman Ferwerderadeel 10 Echtgenote: Tjets Auckesd. van Tjessema #10717 Ook bekend als: Tiets Tiessema Echtgenote: Sijts Riencksd. van Aylva #10718 Notities
M Kind 3: Tjal van Aysma #10711 Geboren: ABT 1532 9
V Kind 4: Minck van Aysma #10712 overleed in de ouderdom van: 57 Ook bekend als: Menk van Aysma Geboren: ___ 1535 Overleden: AFT 1592 Notities
V Kind 5: Jisck van Aysma #10713 Ook bekend als: Jesck van Aysma Geboren: ___ 1541 Notities
V Kind 6: Catharina van Aysma #10602 Ook bekend als: Trijncke van Aysma 11 Geboren: ABT 1550 2 Echtgenoot: Sjoerdt Rispens #10635 Notities
M Kind 7: Focke Scheltes van Aysma #10715 overleed in de ouderdom van: 24 Geboren: ABT 1551 9 Overleden: ___ 1575 Notities
V Kind 8: Jel van Lauta van Aysma #10716 Geboren: Overleden: 19 Nov 1562 1 Echtgenoot: Goslick van Hiddema #10720 geb. ___ 1521 ovl. 16 Apr 1593
V Kind 9: Lolck Scheltesd. van Aysma #10543 overleed in de ouderdom van: 40 Geboren: ___ 1553 12 Overleden: 10 Sep 1593 12 Echtgenoot: Hotze Hessels van Aysma #10628 geb. ABT 1550 ovl. 7 Feb 1603 Ook bekend als: Hotthye van Aysma 10 Getrouwd: ABT 1570 2
Bronnen: (1) De Haan Hettema en Van Halmael, Stamboek van den Frieschen Adel, 243. (2) Aanname, nog niet 100% zeker. (3) De Haan Hettema en Van Halmael, Stamboek van den Frieschen Adel. (4) S. ten Hoeve, Epema State en de kerk te IJsbrechtum. (5) Biografie Hessel van Aysma door O. Hellinga, 1. (6) Uit: lezing D. Hellinga voer Hessel Aysma 12 september 1991, 1. (7) Adelijk en Aanzienlijk wapenboek v/d 7 provincien Door: Abraham Ferwerda, 1760 Hoofdstuk: Lauta van Aysma, 88. (8) Van der Aa: op internet http://home.planet.nl/~palst004/vanderAA/Menaldumadeel.html#Aysma. (9) Aanname, nog niet 100% zeker. (10) De Vrije Fries, deel 81 (2001), 41. (11) Internet: http://www.gencircles.com/users/kapper/1/data/4000. (12) De Haan Hettema en Van Halmael, Stamboek van den Frieschen Adel, 244. 'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex