10 okt 2016                   

Echtgenote: Wybrich van Buma #10630 Ook bekend als: Wybrich Buwema 1
Overleden: BEF 1587 1 Vader: Moeder: Notities
Echtgenoot: Hessel Hotthiesz. van Aysma 2 #10629 overleed in de ouderdom van: 46 Ook bekend als: Hessel van Dijxsterhuizen
Geboren: ONG 1520 Beroep: gedeputeerde 3 Overleden: ___ 1566 3 Vader: Hothje van Aysma #10689 Moeder: N. Hayntsma #10690 Notities
M Kind 1: Hotze Hessels van Aysma #10628 overleed in de ouderdom van: 53 Ook bekend als: Hotthye van Aysma 4 Geboren: ABT 1550 5 Overleden: 7 Feb 1603 5 Religie: Hervormd 6 Echtgenote: Lolck Scheltesd. van Aysma #10543 geb. ___ 1553 ovl. 10 Sep 1593 Getrouwd: ABT 1570 7 Echtgenote: Lolck Johansd. van Aysma #10673 geb. ABT 1580 Kerk. ondertrouw: 24 Okt 1595 in Leeuwarden 6 Notities
V Kind 2: Jeltje Hessels van Aysma #10864 Ook bekend als: Jel van Aysma 3,1 Echtgenoot: Jetze Fransz. van Sminia #10863 Getrouwd: 1582/1583 1 Notities
Bronnen: (1) De Vrije Fries, deel 81 (2001), 13. (2) De Haan Hettema en Van Halmael, Stamboek van den Frieschen Adel, 243. (3) Onno Hellinga, Sybout Aysma, Geus, untfanger en politikus (It Beaken, 1997) (4) De Vrije Fries, deel 81 (2001), 41. (5) De Haan Hettema en Van Halmael, Stamboek van den Frieschen Adel, 244. (6) Internet: www.tresoar.nl. (7) Aanname, nog niet 100% zeker. 'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex