10 okt 2016                   

Echtgenoot: Hotze Hessels van Aysma #10628 overleed in de ouderdom van: 53 Ook bekend als: Hotthye van Aysma 1
Geboren: ABT 1550 2 Overleden: 7 Feb 1603 2 Religie: Hervormd 3 Vader: Hessel Hotthiesz. van Aysma #10629 (gedeputeerde) Moeder: Wybrich van Buma #10630 Andere partner 2 Notities
Echtgenote: Lolck Scheltesd. van Aysma 2 #10543 overleed in de ouderdom van: 40 Getrouwd: ABT 1570 4
Geboren: ___ 1553 2 Overleden: 10 Sep 1593 2 Vader: Schelte Hesselz. van Aysma #10637 Moeder: Tjets van Aesgema #10638
V Kind 1: Tietzke Hothjesd. van Aysma #10725 overleed in de ouderdom van: 50 Ook bekend als: Tjets Geboren: ___ 1573 2 Overleden: 29 Jan 1623 5 Begraven: in Menaldumadeel, Beetgum 5 Echtgenoot: Albert Johans van Aysma #10724 geb. ___ 1577 ovl. 2 Jun 1648 Notities
M Kind 2: Schelte Hothjes van Aysma #10580 overleed in de ouderdom van: 59 Geboren: ___ 1578 6 Overleden: 23 Aug 1637 in Noord-Brabant, Geertruidenberg 7 Begraven: in Wonseradeel, Schettens 8 Beroep: kolonel 8 Echtgenote: Tjemck Sijbrensdr. van Osinga #10566 geb. ___ 1593 ovl. 11 Jan 1653 Getrouwd: 6 Dec 1612 in Menaldumadeel, Beetgum 7,9 Notities
M Kind 3: Hessel Hothjes van Aysma #10740 Geboren: ABT 1580 10 Echtgenote: Trijn Sijbrensd. van Walta #10744 ovl. 27 Nov 1667 Ook bekend als: Catharina Walta Getrouwd: 12 Okt 1634 in Sneek 3 (zie info 1) Notities
V Kind 4: IJdtje van Aysma #10736 overleed in de ouderdom van: 64 Geboren: ___ 1587 2,11 Overleden: 27 Apr 1651 in Westdongeradeel, Holwerd 2,11 Begraven: in Westdongeradeel, Holwerd 11 Echtgenoot: IJsbrant Meynerts van Mellinga #10739 geb. ___ 1587 ovl. 14 Nov 1665 Notities
M Kind 5: Focke Hothjes van Aysma #10735 overleed in de ouderdom van: 61 Geboren: ABT 1590 4 Overleden: 24 Apr 1651 2,11 Begraven: in Ferwerderadeel, Ferwerd 12 (zie info 2) Beroep: JUD, secretaris Echtgenote: IJmck Buwesd. van Jeltinga #10737 geb. 25 Sep 1590 ovl. 25 Apr 1653 Kerk. ondertrouw: 2 Okt 1630 in Leeuwarden 3 Getrouwd: 22 Okt 1630 in Leeuwarden 2,13,3 Notities
Bronnen: (1) De Vrije Fries, deel 81 (2001), 41. (2) De Haan Hettema en Van Halmael, Stamboek van den Frieschen Adel, 244. (3) Internet: www.tresoar.nl. (4) Aanname, nog niet 100% zeker. (5) Grafsteen in Hervormde Kerk te Beetgum zie foto in archief 'Aysma', 1. (6) Gen 626 in Ryksargyf te Leeuwarden: brief aan Jhr. Van Valkenburg, 282. (7) Stamboek van den Frieschen Adel, 284. (8) Grafsteen Hervormde Kerk te Schettens. (9) Handschrift Cronenburgh. (10) Aanname, nog niet 100% zeker. (11) Genealogysk Jierboekje Editie 1965. (12) Grafsteen Hervormde kerk te Ferwerd, 1. (13) Stamboek van den Frieschen Adel, Stamboek van den Frieschen Adel, Stamboek van den Frieschen Adel Hoofdstuk: Jeltinga. Gebeurtenisinformatie Info (1) Deze datum is 'bevestiging huwelijk' en er staat bij 'getrouwd te Leeuwarden. Info (2) Zijn grafzerk lag in het koor v/d kerk te Ferwerd. 'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex