10 okt 2016                   

Echtgenote: Ynts Sydsdr. van Eminga #10615
Begraven: in Wonseradeel, Witmarsum 1 Overleden: 28 Apr 1554 1 Vader: Syds van Eminga #11000 Moeder: Ansck Hobbesd. van Liunga #10592 Andere partner 1
Echtgenoot: Pieter Alefs van Aggama 2 #10614 Overleden: 24 Jul 1538 1,3 Begraven: in Wonseradeel, Witmarsum 1 Vader: Alef Peterzn. van Aggama #10867 Moeder: Ynts Epesdr. van Aylva #10868 Andere partner 1 Notities
M Kind 1: Alef van Aggama #10877 Ook bekend als: Aelf van Aggama 1 Overleden: 27 Jan 1572 1 Begraven: in Wonseradeel, Witmarsum 1 Notities
M Kind 2: Sijds Pieterzn. van Aggama #10613 Overleden: 18 Jul 1588 4 Begraven: in Baarderadeel, Britswerd 4 Echtgenote: Ath Ulckesd. Douma van Oenema #10608 ovl. 13 Dec 1573 Notities
V Kind 3: Bauck van Aggama #11099 Geboren:
M Kind 4: Peter Pieterzn. van Aggama #10875 Overleden: 26 Jun 1601 5,1 Begraven: in Wonseradeel, Witmarsum 1 Echtgenote: Eelck Minnesd. van Eminga #10876 ovl. 13 Mrt 1634 Notities
V Kind 5: IJnts Pietersd. van Aggama #11100 Geboren: Echtgenoot: Feye Feyes van Goslinga #13268 Getrouwd:
V Kind 6: Sijth Pieters van Aggama #11101 Geboren: Overleden: 4 Feb 1587 in Wonseradeel, Witmarsum 1 Begraven: in Wonseradeel, Witmarsum 1 Echtgenoot: Feije Ballingh #11102 geb. ABT 1485 Ook bekend als: Feye van Ballem Getrouwd: 6
Bronnen: (1) Grafsteen in Hervormde Kerk te Witmarsum. (2) Collectie grafschriften door D.J. van der Meer Gemeente Wunseradiel: Schettens, 1. (3) Het kerkgebouw der Ned.Herv.gem. te Witmarsum. (4) Grafsteen Hervormde Kerk te Britswerd. (5) Gemeentearchief Leeuwarden Brief betreffende Geslacht Aggema, 4 mei 1934 In dossier Van Osinga, 1. (6) Stamboek van den Frieschen Adel, Stamboek van den Frieschen Adel, Stamboek van den Frieschen Adel Hoofdstuk: Walta/Aggama. 'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex