10 okt 2016                   

Echtgenoot: Sijds Pieterzn. van Aggama #10613
Overleden: 18 Jul 1588 1 Begraven: in Baarderadeel, Britswerd 1 Vader: Pieter Alefs van Aggama #10614 Moeder: Ynts Sydsdr. van Eminga #10615 Notities
Echtgenote: Ath Ulckesd. Douma van Oenema #10608
Overleden: 13 Dec 1573 1 Begraven: in Baarderadeel, Britswerd 1 Vader: Ulcke Douma van Oenema #10616 Moeder: Auck Harinxma #10617 Notities
V Kind 1: Ath Sijdsd. van Aggama #10563 overleed in de ouderdom van: 46 Ook bekend als: Atke van Aggama Geboren: ___ 1573 2 Overleden: 16 Mei 1619 3 Begraven: in Wonseradeel, Schettens 2 Echtgenoot: Sijbrand Jantjes van Osinga #10552 geb. ___ 1563 ovl. 7 Nov 1623 Ook bekend als: Sijbren van Osinga Getrouwd: ABT 1590 4 Notities
Bronnen: (1) Grafsteen Hervormde Kerk te Britswerd. (2) Grafsteen Hervormde Kerk te Schettens. (3) Stamboek van den Frieschen Adel, 284. (4) Stamboek van den Frieschen Adel Jaartal is schatting van André A. Buwalda, 284. 'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex