10 okt 2016                   

Echtgenote: Berentje #10604
Vader: Moeder:
Echtgenoot: Rienck Agges van Osinga 1 #10603 Getrouwd: 2
Vader: Agge Osinga #10600 Moeder: N.N. #10601
Bronnen: (1) Bijlage behorende bij 'Stamboek van den Frieschen Adel', 193. (2) Handschrift Cronenburgh. 'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex