10 okt 2016                   

Echtgenoot: Feye Feyes van Heemstra #10598 overleed in de ouderdom van: 60
Geboren: ___ 1630 1,2 Overleden: 7 Mrt 1690 3 Beroep: Officier Vader: Feije van Heemstra #10822 Moeder: Maria Bannier #10823 Notities
Echtgenote: Tjits Scheltes van Aysma #10597 overleed in de ouderdom van: 51 Getrouwd: 9 Sep 1658 in Bolsward 3
Geboren: 23 Dec 1633 3 Overleden: 11 Jan 1685 3 Vader: Schelte Hothjes van Aysma #10580 (kolonel) Moeder: Tjemck Sijbrensdr. van Osinga #10566
M Kind 1: Schelte Feyes van Heemstra #11006 overleed in de ouderdom van: 68 Geboren: ___ 1665 4 Overleden: ___ 1733 4,5 Echtgenote: Luts van Burmania #21631 geb. ___ 1665 ovl. 31 Mrt 1690 Getrouwd: 7 Aug 1686 6 Echtgenote: Catharina Johansdr. van Scheltinga #11007 geb. ___ 1666 ovl. ___ 1724 Getrouwd: Notities
M Kind 2: Geore Sigismund van Heemstra #15156 overleed in de ouderdom van: 41 Geboren: ___ 1668 7 Gedoopt: Overleden: ___ 1709 7 Notities
Bronnen: (1) Gen 626 in Ryksargyf te Leeuwarden: brief aan Jhr. Van Valkenburg, 282. (2) Stamboek van den Frieschen Adel, Stamboek van den Frieschen Adel, Stamboek van den Frieschen Adel Hoofdstuk: Heemstra. (3) De Haan Hettema en Van Halmael, Stamboek van den Frieschen Adel, 244. (4) Internet: http://www.100megsfree3.com/ahepburn/familytree.html. (5) Internet: http://www.dekemastate.nl. (6) Internet: http://www.simonwierstra.nl/heemstra.htm. (7) Internet: http://www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/BrievenAnthonieHeinsius1702-1720/Index/h. 'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex