10 okt 2016                   

Echtgenoot: Ulbe Douwes van Aylva #10584 overleed in de ouderdom van: 66 Ook bekend als: Olde Ulbe Aylva 1
Geboren: ___ 1551 2,3 Overleden: 23 Aug 1617 2,3 Begraven: in Baarderadeel, Hijlaard 3 Beroep: Grietman Baarderadeel 1582-1610 3 Vader: Douwe Tjaerts van Aylva #11180 Moeder: Frouck Ernstesd. van Mockema #11181 Andere partner 1 Notities
Echtgenote: Rints Aggesd. van Osinga 2 #10558 overleed in de ouderdom van: 26 Getrouwd: 1
Geboren: ___ 1579 2 Overleden: 9 Mei 1605 2 Begraven: in Baarderadeel, Hijlaard 3 Vader: Agge Seerps van Osinga #10547 Moeder: Rinck Riencksd. van Aylva #10551
V Kind 1: Sjouck Ulbesdr van Aylva #11257 overleed in de ouderdom van: 48 Geboren: ___ 1602 Overleden: 1 Mrt 1650 in Franekeradeel, Ried 4 Echtgenoot: Douwe Tjallinghs van Sixma #11260 geb. ___ 1597 ovl. 21 Sep 1652 Getrouwd:
V Kind 2: Rints Ulbesd. van Aylva #11258 Ook bekend als: Rienthje van Aylva 5 Geboren: Echtgenoot: Johan Hessels van Bootsma #11259 ovl. ___ 1637 Getrouwd: ___ 1625 5
Bronnen: (1) Handschrift Cronenburgh. (2) Stamboek van den Frieschen Adel, 284. (3) Grafsteen Hervormde Kerk te Hijlaard. (4) Internet: www.simonwierstra.nl/aylva.htm. (5) Stamboek van den Frieschen Adel Hoofdstuk: Aylva. 'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex