10 okt 2016                   

Echtgenoot: Schelte Hothjes van Aysma #10580 overleed in de ouderdom van: 59 Geboren: ___ 1578 1 Overleden: 23 Aug 1637 in Noord-Brabant, Geertruidenberg 2 Begraven: in Wonseradeel, Schettens 3 Beroep: kolonel 3 Vader: Hotze Hessels van Aysma #10628 Moeder: Lolck Scheltesd. van Aysma #10543 Notities
Echtgenote: Tjemck Sijbrensdr. van Osinga #10566 overleed in de ouderdom van: 60 Getrouwd: 6 Dec 1612 in Menaldumadeel, Beetgum 2,4 Geboren: ___ 1593 3 Overleden: 11 Jan 1653 in Wonseradeel, Schettens 2,3 Begraven: in Wonseradeel, Schettens 3 Vader: Sijbrand Jantjes van Osinga #10552 (grietman en gedeputeerde) Moeder: Ath Sijdsd. van Aggama #10563 Notities
? Kind 1: N. van Aysma #10674 overleed in de ouderdom van: 0 Geboren: 10 Apr 1615 5 Overleden: 11 Apr 1615 5
V Kind 2: Lolck van Aysma #10675 overleed in de ouderdom van: 0 Geboren: 30 Jul 1616 5 Overleden: 18 Sep 1616 5
V Kind 3: Lolck Scheltes van Aysma #10676 overleed in de ouderdom van: 70 Ook bekend als: Lolcke Aisma 6 Geboren: 24 Aug 1617 5 Overleden: BEF 1688 Echtgenoot: Georg Sigismund de Zedlitz #10688 Ook bekend als: Jan Jarich Sigmont Zedliz 7 Getrouwd: 11 Dec 1653 in Wonseradeel, Schettens 7 Notities
V Kind 4: Ath van Aysma #10677 overleed in de ouderdom van: 9 Geboren: 7 Mei 1620 in Groningen, Lieroord 5 Overleden: 22 Jun 1629 in Duitsland, Bondernieuwland 5
V Kind 5: Ath van Aysma #10678 overleed in de ouderdom van: 0 Geboren: 6 Apr 1621 5 Overleden: 27 Apr 1621 5
V Kind 6: Ath van Aysma #10679 Ook bekend als: Atke van Aysma 6 Geboren: 3 Jan 1623 5 Echtgenoot: Epe van Aesgema #10687 geb. ___ 1623 Ook bekend als: Epo Esgema Getrouwd: Jan 1655 in Wonseradeel, Schettens/Longerhouw 7 Notities
V Kind 7: Anna Gratiana van Aysma #10680 Ook bekend als: Ancke van Aysma Geboren: 26 Sep 1624 5 Echtgenoot: Adrianus Spruyt #10686 Getrouwd: 18 Mei 1657 in Wonseradeel, Schettens/Longerhouw 7
V Kind 8: Tjets van Aysma #10681 overleed in de ouderdom van: 0 Geboren: 12 Jun 1626 5 Overleden: 17 Nov 1626 5
M Kind 9: Hotze Scheltes van Aysma #10682 overleed in de ouderdom van: 53 Ook bekend als: Horatius van Aysma 8 Geboren: 22 Aug 1628 5 Beroep: kapitein 9 Overleden: BEF 1682 9 Echtgenote: Anna Mellesd. Broersema #10684 geb. ABT 1630 ovl. AFT 1700 Ook bekend als: Anna van Broersma Getrouwd: 11 Dec 1653 in Wonseradeel, Schettens 10,7 Notities
V Kind 10: Jancke van Aysma #10683 overleed in de ouderdom van: 1 Geboren: 5 Nov 1629 5 Overleden: 13 Nov 1630 5
V Kind 11: Tjits Scheltes van Aysma #10597 overleed in de ouderdom van: 51 Geboren: 23 Dec 1633 5 Overleden: 11 Jan 1685 5 Echtgenoot: Feye Feyes van Heemstra #10598 geb. ___ 1630 ovl. 7 Mrt 1690 Getrouwd: 9 Sep 1658 in Bolsward 5
Bronnen: (1) Gen 626 in Ryksargyf te Leeuwarden: brief aan Jhr. Van Valkenburg, 282. (2) Stamboek van den Frieschen Adel, 284. (3) Grafsteen Hervormde Kerk te Schettens. (4) Handschrift Cronenburgh. (5) De Haan Hettema en Van Halmael, Stamboek van den Frieschen Adel, 244. (6) Internet: www.tresoar.nl. (7) Internet: www.tresoar.nl. (8) Kerkvoogdijboek Schettens 1605-1714. (9) DTB boeken Schettens. (10) Stamboek van den Frieschen Adel Hoofdstuk: Lauta van Aysma Datum: DTB boeken Schettens, 244. 'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex