10 okt 2016                   

Echtgenote: Ath Sijdsd. van Aggama #10563 overleed in de ouderdom van: 46 Ook bekend als: Atke van Aggama
Geboren: ___ 1573 1 Overleden: 16 Mei 1619 2 Begraven: in Wonseradeel, Schettens 1 Vader: Sijds Pieterzn. van Aggama #10613 Moeder: Ath Ulckesd. Douma van Oenema #10608 Notities
Echtgenoot: Sijbrand Jantjes van Osinga #10552 overleed in de ouderdom van: 60 Ook bekend als: Sijbren van Osinga Getrouwd: ABT 1590 3 Geboren: ___ 1563 1 Overleden: 7 Nov 1623 2 Begraven: in Wonseradeel, Schettens 1 Beroep: grietman en gedeputeerde Vader: Jancke Seerps van Osinga #10546 (grietman en gedeputeerde) Moeder: Tjemck Fransd. Aebinga van Humalda #10549 Andere partner 2 Notities
M Kind 1: Sijds van Osinga #10565 overleed in de ouderdom van: 74 Geboren: ABT 1590 4 Beroep: Grietman en gedeputeerde Overleden: ABT 1664 5 (zie info 1) Echtgenote: Tjets Tjallinghsd. van Sixma #10571 geb. ___ 1596 Getrouwd: 29 Jun 1628 in Doniawerstal, Langweer 6,7 Notities
V Kind 2: Tjemck Sijbrensdr. van Osinga #10566 overleed in de ouderdom van: 60 Geboren: ___ 1593 1 Overleden: 11 Jan 1653 in Wonseradeel, Schettens 2,1 Begraven: in Wonseradeel, Schettens 1 Echtgenoot: Schelte Hothjes van Aysma #10580 geb. ___ 1578 ovl. 23 Aug 1637 Getrouwd: 6 Dec 1612 in Menaldumadeel, Beetgum 2,6 Notities
V Kind 3: Ath van Osinga #10567 Geboren: ABT 1595 8 Echtgenoot: Julius Saagmans #10581 geb. ABT 1595 Getrouwd: ABT 1620 8
M Kind 4: Jancke van Osinga #10568 overleed in de ouderdom van: 22 Ook bekend als: Jantje van Osinga Geboren: ___ 1603 9 Overleden: 2 Feb 1625 in Zuid-Holland, Gouda 10 Begraven: in Wonseradeel, Schettens 1 Beroep: korporaal van de Adelborsten Notities
Bronnen: (1) Grafsteen Hervormde Kerk te Schettens. (2) Stamboek van den Frieschen Adel, 284. (3) Stamboek van den Frieschen Adel Jaartal is schatting van André A. Buwalda, 284. (4) Aanname, nog niet 100% zeker. (5) Hessel Hoekstra, Het ontstaan en geschiedenis van Langweer. (6) Handschrift Cronenburgh. (7) Internet: www.tresoar.nl. (8) Aanname, nog niet 100% zeker. (9) Grafsteen Hervormde Kerk te Schettens, 1. (10) Bijlage behorende bij 'Stamboek van den Frieschen Adel', 194. Gebeurtenisinformatie Info (1) Overleden 1652 volgens https://sites.google.com/site/persoon12372/ 'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex