10 okt 2016                   

Echtgenote: Rinck Riencksd. van Aylva #10551 Ook bekend als: Rints van Aylva 1
Vader: Rienck Sjoerds van Aylva #11244 Moeder: Hil Sijds. van Roorda #11253 Notities
Echtgenoot: Agge Seerps van Osinga #10547 Getrouwd:
Geboren: ABT 1540 in Wonseradeel, Schettens 2 Vader: Seerp Sijbrens van Osinga #10605 (Grietman van Wonseradeel?) Moeder: Jel Sijbrensd. van Herema #10545 Notities
V Kind 1: Rints Aggesd. van Osinga #10558 overleed in de ouderdom van: 26 Geboren: ___ 1579 3 Overleden: 9 Mei 1605 3 Begraven: in Baarderadeel, Hijlaard 4 Echtgenoot: Ulbe Douwes van Aylva #10584 geb. ___ 1551 ovl. 23 Aug 1617 Ook bekend als: Olde Ulbe Aylva 5 Getrouwd: 5
V Kind 2: Jel Agges van Osinga #10562 overleed in de ouderdom van: 25 Geboren: ___ 1594 2 Overleden: ___ 1619 3 Begraven: in Leeuwarden 6 (zie info 1) Religie: Hervormd 7 Echtgenoot: Esaias Meyne-Lijckles van Lijcklama #10588 ovl. ___ 1639 Ook bekend als: Eyse van Lijcklama 5 Kerk. ondertrouw: 26 Apr 1606 in Leeuwarden Getrouwd: 16 Mei 1606 in Leeuwarden 3,5,7
V Kind 3: Hiltje van Osinga #10560 overleed in de ouderdom van: 2 Geboren: ___ 1601 3,4 Overleden: 18 Dec 1603 3,4 Begraven: in Baarderadeel, Hijlaard 4 Notities
M Kind 4: Sijbren Agges van Osinga #10559 Echtgenote: Teth Hesselsd. van Roorda #10586 ovl. 7 Jan 1606 Getrouwd: 8
V Kind 5: Ebel van Osinga #10561 Echtgenoot: Pieter de Jonge #10587 Ook bekend als: Pieter Jongema 5 Getrouwd: 5
Bronnen: (1) Stamboek van den Frieschen Adel Hoofdstuk: Aylva. (2) Aanname, nog niet 100% zeker. (3) Stamboek van den Frieschen Adel, 284. (4) Grafsteen Hervormde Kerk te Hijlaard. (5) Handschrift Cronenburgh. (6) Stamboek van den Frieschen Adel Hoofdstuk Van Osinga, 194. (7) Internet: www.tresoar.nl. (8) Stamboek van den Frieschen Adel Hoofdstuk Galama. Gebeurtenisinformatie Info (1) Oldehove 'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex