10 okt 2016                   

Echtgenote: Siuckien Wlckesdr. Aessinga #10516 Ook bekend als: Sjoucke Ulckes Osinga
Overleden: 17 Jun 1619 1 Vader: Moeder:
Echtgenoot: Rombertus Rommertsz. Ulenburgh #10473 overleed in de ouderdom van: 70 Getrouwd: ___ 1591 1
Geboren: ___ 1554 1 Overleden: 3 Jun 1624 1 Beroep: Gedep.Staat van Friesland Vader: Rommert Pytersz #10462 Moeder: Anna Hendricksdr. #10465 Notities
V Kind 1: Jelcke Rombertsdr. Ulenburgh #10517 Echtgenoot: Doede van Ockema #10525 ovl. 20 Aug 1620 Getrouwd: 26 Nov 1609 in Leeuwarden 1
M Kind 2: Rombertus Rombertusz. Ulenburgh #10518 Echtgenote: Idtie van Hanya #10526 Getrouwd: 27 Nov 1625 in Leeuwarden 1 Notities
M Kind 3: Ulricus Rombertusz. Ulenburgh #10519 Beroep: Advocaat Echtgenote: Maaike Sioerdsdr. Orens #10527 Getrouwd: 7 Dec 1634 in Leeuwarden 1 Echtgenote: Johanna Johannesdr. Ravinga #10528 Getrouwd: 17 Mei 1657 in Dantumadeel, Janum 1
V Kind 4: Antie Rombertusdr. Ulenburgh #10520 Overleden: 9 Nov 1633 1 Echtgenoot: Johannes Samuelsz. Maccovius #10529
V Kind 5: Tietcke Rombertusdr. Ulenburgh #10521 Echtgenoot: Francois Coopall #10530 ovl. Jun 1641
M Kind 6: Edzardt Rombertusz. Ulenburgh #10522 Gedoopt: 1 Apr 1608 in Leeuwarden 1 Beroep: Luitenant Echtgenote: Anna Sophia ten Ham #10531
V Kind 7: Hiscke Rombertusdr. Ulenburgh #10523 Echtgenoot: Gerardus van Loo #10532 Getrouwd: 23 Sep 1627 in Leeuwarden 1
V Kind 8: Sascke Rombertusdr. Ulenburgh #10524 Ook bekend als: Saskia Rombertusdr. Ulenburgh Gedoopt: 2 Aug 1612 in Leeuwarden 1 Echtgenoot: Rembrandt Harmensz. van Rijn #10533 Getrouwd: 22 Jun 1634 in Het Bildt, Sint Annaparochie 1
Bronnen: (1) Genealogysk Jierboekje 1971 Genealogie Ulenburg Door: D.J. van der Meer, 87. 'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex