10 okt 2016                   

Echtgenoot: Fonger Gijsberts #10342
Geboren: ABT 1575 1 Vader: Gijsbert Laquart #10343 (secretaris Wonseradeel) Moeder: N.N. #10344
Echtgenote: Lijsbeth Tjerks 2 #10263 Getrouwd:
Geboren: ABT 1575 1 Vader: Tjerk Sjoerdszn. Hoitinga #10237 (boer) Moeder: Liauck Andries #10238 Notities
Bronnen: (1) Aanname, nog niet 100% zeker. (2) Jolt Oostra Rzn., Familieboek Hoitinga, Familieboek Hoitinga, door Jolt Oostra Rzn. 15. 'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex