10 okt 2016                   

Echtgenoot: Riemer Harings #10293
Overleden: AFT 10 Apr 1647 1 Beroep: Secretaris Vader: Haring Fongers #10294 Moeder: Jel Roymers #10295 Andere partner 1 Notities
Echtgenote: Swobke Sjoerds Hoitinga 1 #10265
Overleden: 1647-1659 1 Vader: Sjoerd Tjerks Hoitinga #10226 (boer, mederechter) Moeder: Tialck Douwes Popma #10224 Andere partner 1 Notities
Bronnen: (1) Jolt Oostra Rzn., Familieboek Hoitinga, Familieboek Hoitinga, door Jolt Oostra Rzn. 1. 'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex