10 okt 2016                   

Echtgenoot: Sjoerd Tjerks Hoitinga #10226 overleed in de ouderdom van: 74 Ook bekend als: Syurdt Tyerxs Geboren: ___ 1577 1 Overleden: 4 Nov 1651 in Bolsward 1 Begraven: in Wonseradeel, Schettens 1 Beroep: boer, mederechter 2 Vader: Tjerk Sjoerdszn. Hoitinga #10237 (boer) Moeder: Liauck Andries #10238 Andere partner 2 Notities
Echtgenote: Tialck Douwes Popma #10224 overleed in de ouderdom van: 49 Getrouwd: ABT 1598 1 Geboren: ABT 1570 1 Overleden: 31 Mrt 1619 1 Begraven: in Wonseradeel, Schettens 1 Vader: Douwe Tialckes Popma #10222 (boer) Moeder: N.N. #10223
V Kind 1: N.N. #10266 overleed in de ouderdom van: 70 Geboren: ABT 1600 1 Overleden: Aug 1670 3
V Kind 2: Riemke Sjoerds Hoitinga #11856 overleed in de ouderdom van: 70 Geboren: ABT 1600 1 Overleden: Aug 1670 3 Echtgenoot: Hille Douwes #11855 geb. BEF 1600 ovl. AFT 1640 Ook bekend als: Hille Douwes Hoitinga 2 Getrouwd: ABT 1618 1 Notities
V Kind 3: Swobke Sjoerds Hoitinga #10265 Overleden: 1647-1659 1 Echtgenoot: Sipke Foekes #10292 ovl. BEF 13 Mei 1637 Echtgenoot: Riemer Harings #10293 ovl. AFT 10 Apr 1647 Notities
M Kind 4: Tjerk Sjoerds Hoitinga #10267 overleed in de ouderdom van: 35 Ook bekend als: Tierck Siourts Huytinga 4 Geboren: 1600/1601 1 Overleden: 31 Mrt 1636 in Wonseradeel, Arum 1 Begraven: in Wonseradeel, Schettens 1 Beroep: boer, gedeputeerde Echtgenote: Hebel Fransdr. Baarda #10297 geb. ABT 1600 Getrouwd: ___ 1625 in Bolsward 1 (zie info 1) Notities
M Kind 5: Douwe Sjoerds Hoitinga #10268 overleed in de ouderdom van: 26 Geboren: ___ 1604 1 Overleden: 30 Mrt 1630 1 Begraven: in Wonseradeel, Schettens 1 Beroep: dorpsrechter Notities
V Kind 6: Ige Sjoerds Hoitinga #10269 overleed in de ouderdom van: 27 Geboren: 1607/1608 1 Overleden: 6 Jun 1635 1 Begraven: in Wonseradeel, Schettens Echtgenoot: Aarnt Timens #10301 Getrouwd: ___ 1630 1 Notities
Bronnen: (1) Jolt Oostra Rzn., Familieboek Hoitinga, Familieboek Hoitinga, door Jolt Oostra Rzn. 1. (2) Kerkvoogdijboek Schettens 1605-1714. (3) Familieboek Hoitinga, door Jolt Oostra Rzn. / Correctie in voornoemd boek te Ryksargyf te Leeuwarden, 19. (4) Internet: www.tresoar.nl. Gebeurtenisinformatie Info (1) Derde proclamatie 17 Jul 1625 te Bolsward. 'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex