10 okt 2016                   

Echtgenote: N.N. #10223
Vader: Moeder:
Echtgenoot: Douwe Tialckes Popma 1 #10222 Ook bekend als: Douwe Tialckes Poppema Getrouwd: ABT 1560 2
Geboren: BEF 1540 1 Beroep: boer Vader: Tialcke Douwesz. Poppema #10310 Moeder: N.N. #10311 Notities
V Kind 1: Tialck Douwes Popma #10224 overleed in de ouderdom van: 49 Geboren: ABT 1570 1 Overleden: 31 Mrt 1619 1 Begraven: in Wonseradeel, Schettens 1 Echtgenoot: Sjoerd Tjerks Hoitinga #10226 geb. ___ 1577 ovl. 4 Nov 1651 Ook bekend als: Syurdt Tyerxs Getrouwd: ABT 1598 1
V Kind 2: Igh Douwes Popma #10225 Ook bekend als: Yge 3 Geboren: ABT 1570 Begraven: ABT 1560 4 Echtgenoot: Frans Hendricks Ulenburgh #10228 ovl. BEF Nov 1605 Kerk. ondertrouw: 5 Mei 1599 in Leeuwarden 1,3 Notities
V Kind 3: Fed Douwesdr. Popma #10534 Geboren: ABT 1570 4 Echtgenoot: Here Gerloffsz. Bongestins #10535 ovl. BEF 1595 Echtgenoot: Regnerus Annius #10536 Getrouwd: ___ 1600 5 Notities
Bronnen: (1) Jolt Oostra Rzn., Familieboek Hoitinga, Familieboek Hoitinga, door Jolt Oostra Rzn. 1. (2) Aanname, nog niet 100% zeker. (3) Internet: www.tresoar.nl. (4) Aanname, nog niet 100% zeker. (5) Genealogysk Jierboekje 1971 Genealogie Ulenburg Door: D.J. van der Meer, 81. 'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex