10 okt 2016                   

Echtgenoot: Beernt Taedes Schuringa #9627
Beroep: boer Vader: Moeder: Notities
Echtgenote: Grietje Aukes #9626 Getrouwd: 20 Jan 1765 in Hennaarderadeel, Wommels 1
Vader: Moeder: Notities
V Kind 1: Antje Berends Schuringa #9513 overleed in de ouderdom van: 65 Geboren: ___ 1765 2 Gedoopt: 3 Okt 1765 in Hennaarderadeel, Wommels 3 Overleden: 3 Feb 1830 in Hennaarderadeel, Wommels 3 Echtgenoot: Jelle Thomas Sippens #9512 geb. 7 Feb 1766 ovl. 29 Jun 1826 Getrouwd: 7 Dec 1788 in Hennaarderadeel, Wommels 3,4 Notities
M Kind 2: Auke Beerends Schuringa #9575 overleed in de ouderdom van: 62 Geboren: ___ 1790 1 Beroep: boer 1 Overleden: 23 Okt 1852 in Hennaarderadeel 1 Echtgenote: Marijke Sijtzes Jouwsma #9574 Getrouwd: 21 Mei 1812 in Hennaarderadeel, Mairie Wommels 1 Notities
M Kind 3: Taede Beernts Schuringa #5050 Ook bekend als: Teede Beernds 1 Geboren: Overleden: 5 Sep 1802 in Hennaarderadeel, Kubaard 1 Echtgenote: Fokeltje Jans #5051 Getrouwd: Notities
Bronnen: (1) Internet: www.tresoar.nl. (2) Familieberichten dossier Sippens, 1. (3) De Nederlandsche Leeuw, Gen. 318, 342. (4) Internet: www.tresoar.nl. 'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex