10 okt 2016                   

Echtgenoot: Auke Sjoerds Algera #9611
Beroep: Landbouwer Vader: Moeder: Notities
Echtgenote: IJmkje Jentjes de Groot #9610
Vader: Moeder:
M Kind 1: Sjoerd Aukes Algera #9493 overleed in de ouderdom van: 66 Geboren: 17 Sep 1812 in Menaldumadeel, Mairie Menaldum, Menaldum 1 Overleden: 5 Mrt 1879 in Hennaarderadeel, Spannum 1 Beroep: Hoofdonderwijzer Echtgenote: Janke Sjoerds Tuinstra #9492 geb. 13 Apr 1819 ovl. 20 Apr 1883 Getrouwd: 3 Dec 1836 in Hennaarderadeel 1 Notities
Bronnen: (1) De Nederlandsche Leeuw, Gen. 318, 341. 'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex