10 okt 2016                   

Echtgenoot: Hans Melles van Dijk #9500 overleed in de ouderdom van: 68
Geboren: 1 Mrt 1824 in Franekeradeel, Tzum 1 Overleden: 5 Dec 1892 in Bolsward 1,2 Beroep: Landbouwer Vader: Melle Hanzes van Dijk #9615 (Landbouwer) Moeder: Jetske Dirks Andringa #9614 Andere partner 2 Notities
Echtgenote: Gerlofke Thomas Tuinstra #9499 overleed in de ouderdom van: 59 Getrouwd: 9 Jun 1848 in Hennaarderadeel 1
Geboren: 15 Mei 1828 in Hennaarderadeel, Wommels 1 Overleden: 2 Jul 1887 in Franekeradeel, Tzum 1 Vader: Thomas Gerlofs Tuinstra #9496 (Boer) Moeder: Marijke Migchiels Hiemstra #9497
M Kind 1: Melle H. van Dijk #16626 overleed in de ouderdom van: 70 Geboren: 3 Dec 1866 in Franekeradeel, Tzum 2,3,4 Gedoopt: Overleden: 15 Nov 1937 3 Begraven: in Wonseradeel, Schettens 3 Beroep: kerkvoogd, veehouder 4 Religie: Ned. Hervormd 4 Echtgenote: Sjoukjen Galema #16631 geb. 17 Aug 1868 ovl. 25 Jun 1956 Getrouwd: 21 Mei 1892 in Hennaarderadeel 2 Notities
Bronnen: (1) De Nederlandsche Leeuw, Gen. 318, 341. (2) Internet: www.tresoar.nl. (3) Grafsteen Hervormde Kerk te Schettens. (4) Bevolkingsregisters Wonseradeel: Schettens. 'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex