10 okt 2016                   

Echtgenoot: Sjoerd Aukes Algera #9493 overleed in de ouderdom van: 66
Geboren: 17 Sep 1812 in Menaldumadeel, Mairie Menaldum, Menaldum 1 Overleden: 5 Mrt 1879 in Hennaarderadeel, Spannum 1 Beroep: Hoofdonderwijzer Vader: Auke Sjoerds Algera #9611 (Landbouwer) Moeder: IJmkje Jentjes de Groot #9610 Notities
Echtgenote: Janke Sjoerds Tuinstra #9492 overleed in de ouderdom van: 64 Getrouwd: 3 Dec 1836 in Hennaarderadeel 1
Geboren: 13 Apr 1819 in Hennaarderadeel, Wommels 1 Overleden: 20 Apr 1883 in Hennaarderadeel, Spannum 1 Vader: Sjoerd Gerlofs Tuinstra #9489 (Landbouwer) Moeder: Akke IJdes Sjarda #9490
Bronnen: (1) De Nederlandsche Leeuw, Gen. 318, 341. 'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex