10 okt 2016                   

Echtgenoot: Jacobus Rientzes Agema #9485 overleed in de ouderdom van: 40
Geboren: 17 Jun 1823 in Baarderadeel, Winsum 1 Overleden: 21 Jan 1864 in Hennaarderadeel, Kubaard 1 Beroep: Boerenknecht, timmerkn. Vader: Rients Rientzes Agema #9605 (Timmerman) Moeder: Maaike Hylkes Jellema #9604
Echtgenote: Akke Reinders Rispens #9484 overleed in de ouderdom van: 75 Getrouwd: 15 Mei 1847 in Hennaarderadeel 1
Geboren: 26 Aug 1822 in Hennaarderadeel, Edens 2 Overleden: 14 Aug 1898 in Hennaarderadeel, Spannum 2 Vader: Reinder Folkerts Rispens #9468 (Boer) Moeder: Grijttje Gerlofs Tuinstra #9467
Bronnen: (1) De Nederlandsche Leeuw, Gen. 318, 341. (2) De Nederlandsche Leeuw, Gen. 318, 340. 'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex