10 okt 2016                   

Echtgenote: Janke Willems Berghuistra #782 overleed in de ouderdom van: 57 Ook bekend als: Janke Berghuis 1
Geboren: 20 Nov 1800 in Oostdongeradeel, Anjum 2,1 Gedoopt: 14 Dec 1800 in Oostdongeradeel, Anjum 2,1 Beroep: werkvrouw, arbeidster 3 Overleden: 7 Okt 1858 in Het Bildt, Sint Jacobiparochie 1,2,4 Vader: Willem Tjerks Berghuistra #1126 (arbeider) Moeder: Houkje Daniels #1127 Notities
Echtgenoot: Klaas Ulbes Buwalda #657 overleed in de ouderdom van: 51 Getrouwd: 15 Mei 1821 in Oostdongeradeel 1
Geboren: 10 Jul 1795 in Oostdongeradeel, Engwierum 2,1 Gedoopt: 2 Aug 1795 in Oostdongeradeel, Engwierum 2,1 Overleden: 12 Jan 1847 in Oostdongeradeel, Oosternijkerk 1,3 Beroep: schipper, gardenier 3 Vader: Ulbe Eelkes Buwalda #578 (koemelker, gardenier) Moeder: Sieuke Mintjes Holwerda #651 Notities
M Kind 1: Ulbe Klazes Buwalda #783 overleed in de ouderdom van: 81 Geboren: 18 Jul 1822 in Oostdongeradeel, Oosternijkerk 4 Beroep: arbeider, werkman 4 Overleden: 18 Aug 1903 in Menaldumadeel, Wier 4,3 Echtgenote: Antje Pieters Vollema #3151 geb. 20 Jul 1829 ovl. 28 Jun 1864 Getrouwd: 12 Aug 1852 in Het Bildt 1 Echtgenote: Aafke Hylkes #4334 geb. 11 Nov 1817 ovl. 8 Jan 1897 Getrouwd: 10 Apr 1879 in Menaldumadeel 1 Notities
M Kind 2: Willem Klazes Buwalda #784 overleed in de ouderdom van: 0 Geboren: 21 Mrt 1826 in Oostdongeradeel, Oosternijkerk 3 Overleden: 3 Jun 1826 in Oostdongeradeel, Oosternijkerk 1
V Kind 3: Willemke Buwalda #785 overleed in de ouderdom van: 83 Geboren: 6 Mrt 1830 in Oostdongeradeel, Oosternijkerk 3 Overleden: 3 Nov 1913 in Barradeel, Tzummarum 4 Echtgenoot: Pieter Prosje #4534 geb. 26 Apr 1832 ovl. 27 Jan 1899 Getrouwd: 3 Nov 1859 in Het Bildt 1 Notities
V Kind 4: Zwaantje Klazes Buwalda #786 overleed in de ouderdom van: 83 Geboren: 15 Aug 1833 in Oostdongeradeel, Oosternijkerk 1 Beroep: dienstmeid Overleden: 31 Okt 1916 in Franekeradeel, Achlum 4 Echtgenoot: Minne Gerrits Wiersma #3363 geb. 21 Aug 1833 ovl. 25 Jan 1865 Getrouwd: 28 Jun 1860 in Menaldumadeel 1 Echtgenoot: Harmen Harmens Hager #3362 geb. 15 Mrt 1827 ovl. 30 Jul 1875 Getrouwd: 9 Mei 1868 in Menaldumadeel 1 Echtgenoot: Murk Viersma #23008 geb. 15 Mrt 1842 ovl. 19 Sep 1913 Getrouwd: 17 Jun 1905 in Franekeradeel 4 Notities
M Kind 5: Jacob Klazes Buwalda #787 overleed in de ouderdom van: 86 Geboren: 11 Aug 1836 in Oostdongeradeel, Oosternijkerk 5 Beroep: arbeider 3 Overleden: 9 Dec 1922 in Het Bildt, Sint Annaparochie 4 Echtgenote: Dirkje Freerks van der Lei #3272 geb. 2 Okt 1835 ovl. 21 Okt 1865 Ook bekend als: Dirkje Freerks van der Leij 1 Getrouwd: 24 Mei 1862 in Menaldumadeel 1 Echtgenote: Jeltje Pieters Stienstra #3392 geb. 3 Nov 1834 ovl. 14 Dec 1910 Getrouwd: 27 Mei 1868 in Menaldumadeel 1 Notities
V Kind 6: Sieuwke Buwalda #15254 overleed in de ouderdom van: 81 Geboren: 18 Sep 1842 in Het Bildt, Sint Jacobiparochie 1,4 Overleden: 20 Mrt 1924 in Leeuwarden 1 Echtgenoot: Tjalling Heidanus #22961 geb. 13 Mei 1842 ovl. 28 Dec 1908 Getrouwd: 28 Mei 1871 in Leeuwarden 4
M Kind 7: Eelke KIazes Buwalda #23214 overleed in de ouderdom van: 3 Geboren: 12 Apr 1845 in Het Bildt, Sint Jacobiparochie 1,3 Gedoopt: Overleden: 24 Sep 1848 in Oostdongeradeel, Oosternijkerk 1,3
Bronnen: (1) Internet: www.tresoar.nl. (2) E-mail van Henk Remiens dd 14-5-2010. (3) Internet: www.genver.nl. (4) Internet: www.allefriezen.nl. (5) E-mail van Jaap Kuiper dd 6-10-00, 1. 'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex