10 okt 2016                   

Echtgenoot: Jan Tjeerds Stienstra #9147 overleed in de ouderdom van: 59
Geboren: 27 Jul 1830 in Het Bildt, Oudebildtzijl 1 Overleden: 1 Aug 1889 in Menaldumadeel, Beetgum 1 Vader: Moeder:
Echtgenote: Klaaske Oeges Adema #8821 overleed in de ouderdom van: 75 Getrouwd: ___ 1858 2
Geboren: 30 Mrt 1829 in Menaldumadeel, Menaldum 1 Overleden: 3 Dec 1904 in Amerika, New Jersey, Paterson 1 Vader: Oege Adema #8815 Moeder: Tjipkjen de Jong #8816 Notities
Bronnen: (1) E-mail van Lisabeth J. Chasolen dd 22-7-00, 1. (2) E-mail van Lisabeth J. Chasolen dd 22-7-00, 1. 'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex