10 okt 2016                   

Echtgenote: Tietje Oetses #9142 overleed in de ouderdom van: 70
Geboren: ___ 1755 1 Overleden: 3 Dec 1825 in Hennaarderadeel 1 Vader: Moeder:
Echtgenoot: Wijbe Ruurds Adema #9141 Getrouwd: 3 Mei 1778 in Hennaarderadeel, Kubaard 1
Gedoopt: 30 Mrt 1753 in Hennaarderadeel, Kubaard 1 Overleden: 24 Jan 1850 in Hennaarderadeel 1,2 Vader: Ruurd Wiebes Adema #9134 Moeder: Dirkjen Binnerts #9135
M Kind 1: Ruurd Wiebes Adema #9143 Gedoopt: 3 Sep 1778 in Hennaarderadeel, Kubaard 1 Overleden: 9 Mei 1853 in Franekeradeel 1 Echtgenote: Hiltje Johannes Nauta #9144 ovl. 9 Mei 1853 Getrouwd: 1 Feb 1807 in Hennaarderadeel, Hidaard 1
Bronnen: (1) E-mail van Anthony Hofstee dd 22-8-00, 1. (2) Internet: www.tresoar.nl. 'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex