10 okt 2016                   

Echtgenoot: Sijbren Djurres Reitsma #8889 overleed in de ouderdom van: 79
Geboren: 11 Dec 1794 in Wonseradeel, Schraard 1,2 Religie: Ned. Hervormd 2 Beroep: Koemelker 2 Overleden: 21 Dec 1873 in Wonseradeel 2,3 Vader: Djurre Douwes Reitsma #12583 (Boer) Moeder: Hinke Reinders Tacoma #12577 Andere partner 1 Notities
Echtgenote: Artje Hendriks Adema #8888 overleed in de ouderdom van: 83 Getrouwd: 15 Dec 1832 in Wonseradeel 4,3
Geboren: 25 Aug 1810 in Wonseradeel, Tjerkwerd 2 Religie: Ned. Hervormd 2 Overleden: 21 Nov 1893 in Wymbritseradeel 3 Vader: Moeder: Notities
V Kind 1: Trijntje S. Reitsma #20656 Geboren: 23 Mei 1835 in Wonseradeel 3 Gedoopt: Overleden:
V Kind 2: Henderika Sybrens Reidsma #15755 overleed in de ouderdom van: 85 Geboren: 17 Apr 1839 in Wonseradeel, Allingawier 2 Gedoopt: Overleden: 10 Jan 1925 5 Echtgenoot: Kornelis Jans Attema #18316 geb. 9 Jun 1818 ovl. 2 Jul 1864 Getrouwd: 12 Sep 1861 in Wonseradeel 3 Echtgenoot: Leonardus Hugius Koppelman Bokma #12451 geb. 4 Mei 1821 ovl. 23 Nov 1911 Getrouwd: 18 Jul 1867 in Wonseradeel 3
M Kind 3: Djurre S. Reitsma #20657 Geboren: 28 Sep 1842 in Wonseradeel 3 Gedoopt: Overleden:
V Kind 4: Froukjen S. Reitsma #20655 Geboren: 1 Feb 1845 in Wonseradeel 3 Gedoopt: Overleden:
V Kind 5: Ynskje Sybrens Reitsma #17990 Geboren: 20 Sep 1846 in Wonseradeel, Allingawier 3,2 Overleden: Echtgenoot: Jelle Joris Wijnja #10429 geb. 7 Sep 1840 Getrouwd: 8 Mei 1869 in Wonseradeel 3
V Kind 6: Sytske S. Reitsma #20658 Geboren: 7 Apr 1848 in Wonseradeel 3 Gedoopt: Overleden:
V Kind 7: Elisabeth S. Reitsma #20659 Geboren: 18 Jan 1850 in Wonseradeel 3 Gedoopt: Overleden:
M Kind 8: Reinder S. Reitsma #20660 Geboren: 20 Mei 1852 in Wonseradeel 3 Gedoopt: Overleden:
Bronnen: (1) Internet: http://members.tripod.com/~Sybrand_Bonsma/stamboom/bongen8.html. (2) Bevolkingsregisters Wonseradeel: Schettens. (3) Internet: www.tresoar.nl. (4) Genealogische gegevens v/d geslacht Adema (alleen gegevens), 2. (5) Internet: www.archiefleeuwardercourant.nl. 'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex