10 okt 2016                   

Echtgenote: Feikjen Jans Althuisius #8883
Overleden: AFT 1828 1 Beroep: Winkeliersche Vader: Moeder: Notities
Echtgenoot: Ate Jakobs #8882
Vader: Moeder:
V Kind 1: Antje Ates Adema #8879 Geboren: 1 Aug 1785 in Wonseradeel, Oegeklooster 1 Beroep: Dienstmaagd Echtgenoot: Ruurd Binnerts Adema #8878 geb. 20 Jan 1793 Getrouwd: 4 Apr 1828 in Hennaarderadeel 1 Notities
Bronnen: (1) E-mail van Feike van der Leij 11-1-98, 1. 'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex