10 okt 2016                   

Echtgenote: Antje Ates Adema #8879
Geboren: 1 Aug 1785 in Wonseradeel, Oegeklooster 1 Beroep: Dienstmaagd Vader: Ate Jakobs #8882 Moeder: Feikjen Jans Althuisius #8883 (Winkeliersche) Notities
Echtgenoot: Ruurd Binnerts Adema #8878 Getrouwd: 4 Apr 1828 in Hennaarderadeel 1
Geboren: 20 Jan 1793 in Hennaarderadeel, Kubaard 2 Beroep: Schipper, kaag(s)vaarder Vader: Binnert Ruurds Adema #8880 (Schipper) Moeder: Aaltjen Kornelis #8881
Bronnen: (1) E-mail van Feike van der Leij 11-1-98, 1. (2) E-mail van Feike van der Leij dd 11-1-98, 1. 'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex